(0)

Hotline:0902 752 133

Email:baothiengia@manrembtg.com

Tags: màn

MÀN SÁO ĐỨNG

MÀN SÁO ĐỨNG

Khác biệt với màn sáo ngang, màn lá dọc được tạo nên bởi những lá vải dọc thả xuống (bản 8.9cm và 12.7cm...
MÀN SÁO VĂN PHÒNG

MÀN SÁO VĂN PHÒNG

Khác biệt với màn sáo ngang, màn lá dọc được tạo nên bởi những lá vải dọc thả xuống (bản 8.9cm và 12.7cm...
RÈM ROMAN XẾP LỚP CAFE

RÈM ROMAN XẾP LỚP CAFE

Nhưng màn roman lại phá cách trong thiết kế, màn được may gấp lên thành từng lớp theo chiều thẳng đứng , mỗi lớp gấp có...
RÈM ROMAN XẾP LỚP

RÈM ROMAN XẾP LỚP

Màn roman có ưu điểm là rất tiết kiệm vải, các loại màn vải khác phải có độ nhún thường có hệ số là 2...
RÈM ROMAN XẾP

RÈM ROMAN XẾP

Nhưng màn roman lại phá cách trong thiết kế, màn được may gấp lên thành từng lớp theo chiều thẳng đứng , mỗi lớp gấp có...
Copyright © 2016 MANREMBTG.COM | Designed by Viễn Nam